Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis Projektu Flagowego

Grafika zawierająca nazwę Campus Living Lab oraz puzzle

Celem projektu Campus Living Lab jest realizowanie inicjatyw o charakterze badań użytecznych. Living Lab to nowatorska, partycypacyjna forma współpracy między światem nauki i praktyki. Laboratoria innowacji są środowiskiem do testowania i eksperymentowania, które wspiera współtworzenie rozwiązań w modelu poczwórnej helisy (Quadruple Helix Model). Oznacza to, że we współpracę nad nowymi rozwiązaniami zaangażowane są społeczeństwo, władze publiczne, biznes oraz nauka.


Współcześnie generowanie innowacji wymaga bowiem minimalnej masy krytycznej zasobów i kompetencji oraz odpowiedniej, gęstej sieci interakcji między zainteresowanymi stronami. Metody badawcze stosowane w ramach Living Lab są zorientowane na użytkownika i obejmują m.in. badania w działaniu i różne rodzaje podejść projektowych (Design Thinking etc.). Efekt synergii wzmacniany jest tutaj poprzez możliwość eksperymentowania, tworzenia i testowania prototypów rozwiązań oraz angażowania różnych grup interesariuszy. Istotą żywych laboratoriów jest prowadzenie badań naukowych w warunkach rzeczywistych wspólnie ze społecznością, której dotyczy testowane zagadnienie


Projekt flagowy „Campus Living Lab. Useful Research HUB” łączy idee żywego laboratorium z nowymi trendami w funkcjonowaniu kampusów uniwersyteckich (m.in krajobrazu naukowego –  Learning landscape). Przedmiotem projektu będzie utworzenie kampusowego Living Laba w przestrzeni Kampusu 600-lecia Odnowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy w nim realizować m.in. projekty mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych czy ekologicznych. Istotne dla funkcjonowania Living Labu będzie antycypowanie przyszłych wyzwań nowoczesnego świata.