Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKT PILOTAŻOWY

"Publiczna przestrzeń inkluzywna - WŁącznik"

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WŁącznik wystartował!

WŁącznik wystartował!

W dniu 1 marca 2024 odbyło się pierwsze spotkanie członków zespołu projektowego WŁącznik oraz jego partnerów i interesariuszy. Spotkanie odbyło się na terenie Kampusu UJ, w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych. Wzięło w nim udział 12 osób, z czego cztery uczestniczyły online. Wśród obecnych znajdowali się reprezentanci organizacji publicznych (instytucje samorządowe), biznesowych, pozarządowych i społecznych oraz strony uniwersyteckiej, organizacji wpisujących się w model poczwórnej helisy. Osoby te reprezentowały organizacje takie jak Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, studio projektowe GRID, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, firmę projektową ArchGoods oraz Fundację Brak Barier. Obecny był także mieszkaniec osiedla Ruczaj.

Celem spotkania było zaprezentowanie i poznanie wszystkich osób oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację projektu. Agenda spotkania obejmowała omówienie wszystkich zadań realizowanych w projekcie oraz w harmonogramie projektu. Omówiono cele, zadania i spodziewane efekty projektu oraz kwestie formalne. Zebrano zgody dotyczące publikowania wizerunku uczestników projektu oraz dokumentowania projektu.

W trakcie spotkania poszczególne osoby dzieliły się swoimi refleksjami i sugestiami dotyczącymi planowanych zadań. Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami, Pan Bogdan Dąsal zaproponował w związku z planowanym rozpoczęciem badań potrzeb uczestników projektowanej Inkluzywnej przestrzeni publicznej, włączenie do badania uczniów i uczennic z zespołu Szkół i Placówek “Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, celem włączenia do badania osób niewidomych i niedowidzących.

Pani Aleksandra Matuszczak, reprezentująca firmę ArchiGoods zaproponowała włączenie przedstawicieli Zarządu Dróg MIasta Krakowa do przygotowania stopnia dostępności drogowej do planowanej przestrzeni. Spotkanie było okazją do potwierdzenia zaangażowania w realizacji projektu i deklaracją współpracy.

W nadchodzącym czasie zespół projektowy rozpocznie prace nad zaprojektowaniem narzędzia badawczego do badania potrzeb użytkowników końcowych Włącznika. W pracę nad narzędziem zostaną włączeni przedstawiciele poszczególnych, wybranych organizacji, którzy będą dzielić się uwagami i sugestiami.Po iteracyjnym procesie doskonalenia, zespół projektowy przeprowadzi badania ilościowe. Obecnie zespół projektowy uzyskał zgodę Komisji etycznej ds. badań na ich rozpoczęcie. W trakcie realizacji tego zadania proces komunikacji w całym zespole będzie przebiegał w oparciu o zarówno formalne i nieformalne kanały. Będzie procesem ciągłym prowadzonym tak, aby zapewnić odpowiedni i sprawny przepływ informacji i wiedzy między wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt.Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w formule online i będzie dotyczyło omówienia wniosków płynących z wyników badania potrzeb użytkowników końcowych Inkluzywnej Przestrzeni Publicznej.

opracowała dr Roksana Ulatowska

 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Łączymy kropki!

Łączymy kropki!

Badania potrzeb użytkowniczek i użytkowników WŁącznika

Badania potrzeb użytkowniczek i użytkowników WŁącznika

Spacer obserwacyjny

Spacer obserwacyjny

O projekcie

O projekcie