Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Konkurs na projekty pilotażowe został rozstrzygnięty!

 

Dziękujemy za złożenie wniosków i włożoną w ich przygotowanie pracę!

Wnioskodawcom, którzy stali się właśnie koordynatorami projektów pilotażowych, jak również ich zespołom serdecznie gratulujemy wyniku!

Przedstawiamy listę projektów, które będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch lat w przestrzeni Kampusu UJ!

 

 

Lista rankingowa projektów


[projekty, które uzyskały finansowanie]

 1. Kosić czy nie kosić? Aplikacja mobilna przygotowana w oparciu o badania wpływu częstotliwości koszenia na bioróżnorodność i analizę potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego
 2. Błękitno-zielona infrastruktura w krajobrazie miejskim z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych
 3. Publiczna przestrzeń inkluzywna - “WŁącznik”
 4. Neuroróżnorodność w Kampusie 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego: rozwój przestrzeni akademickiej sprzyjający inkluzywności


[projekty, które nie uzyskały finansowania]

 1. Klimat na zmiany - Model partycypacyjnego zarządzania zrównoważoną konferencją w przestrzeni Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Rada Żywnościowa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Monitoring działania układu geotermalnych pomp ciepła z otworowymi wymiennikami dla edukacji w zakresie geoenergetyki i promocji inteligentnych sieci ciepłowniczo klimatyzacyjnych 5-ej generacji na przykładzie budynku Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. Cyfrowe CV


[wnioski odrzucone na etapie formalnym]

 1. Barometr Wyborczy 2024 - wybory europejski
 2. Inkluzyjna dostępność do smart kampusu z wykorzystaniem metod geo-design thinking - na przykładzie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. „Siła dziewcząt” – wzmacnianie kompetencji informatycznych i umiejętności komputerowych oraz cyfrowej alfabetyzacji wśród nastolatek